KĨ THUẬT TIÊM FILLER AN TOÀN

280,000 ₫

ƯU ĐÃI LIÊN QUAN

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

 Tài liệu về tắm trắng an toàn

152 người đã mua
200,000 ₫
NEW

 Giáo trình tiêm filler và botox

149 người đã mua
250,000 ₫
NEW

 Giáo trình cắt mí bằng chỉ

148 người đã mua
250,000 ₫
NEW

 TREO CUNG MÀY cho người châu Á

192 người đã mua
350,000 ₫
NEW

 Những vùng nguy hiểm trên khuôn mặt

190 người đã mua
290,000 ₫
NEW

 Phẫu thuật SỤP MÍ MẮT

188 người đã mua
450,000 ₫
NEW

 SKIN REJUVENATION

188 người đã mua
0 ₫
NEW

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Xin gửi đến quý bác sĩ cuốn sách biên dịch mới : “KĨ THUẬT TIÊM FILLER AN TOÀN”
Tác giả: Won Lee
-Trong cuốn sách “KĨ THUẬT TIÊM FILLER AN TOÀN” của mình, Bs. Lee cung cấp thông tin chi tiết về các kỹ thuật tiêm khác nhau cho từng bệnh nhân và khu vực điều trị.
-Các bảng minh họa cùng các hình ảnh trước và sau điều trị không chỉ khiến độc giả đánh giá cao những thay đổi có thể đạt được từ các kỹ thuật này, mà còn cung cấp cho họ thông tin quan trọng để xây dựng kế hoạch điều trị cụ thể cho bệnh nhân của họ.