Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN-Phần 3

79 người đã mua
400,000 ₫
NEW

 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN-Phần 1

96 người đã mua
250,000 ₫
NEW

 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN-Phần 2

97 người đã mua
250,000 ₫
NEW

 CẨM NANG ĐIỀU TRỊ VÔ SINH NAM

96 người đã mua
350,000 ₫
NEW

 Siêu Âm Can Thiệp Quản Lý Đau

107 người đã mua
300,000 ₫
NEW

 Kỹ thuật tiêm khớp và mô mềm

123 người đã mua
220,000 ₫
NEW

 Bài giảng siêu âm sản phụ khoa

96 người đã mua
450,000 ₫
NEW

 ATLAS MÀU GIẢI PHẪU SIÊU ÂM

98 người đã mua
280,000 ₫
NEW