Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN-Phần 3

59 người đã mua
400,000 ₫
NEW

 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN-Phần 1

73 người đã mua
250,000 ₫
NEW

 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN-Phần 2

76 người đã mua
250,000 ₫
NEW

 CẨM NANG ĐIỀU TRỊ VÔ SINH NAM

76 người đã mua
350,000 ₫
NEW

 Siêu Âm Can Thiệp Quản Lý Đau

83 người đã mua
300,000 ₫
NEW

 Kỹ thuật tiêm khớp và mô mềm

88 người đã mua
220,000 ₫
NEW

 Bài giảng siêu âm sản phụ khoa

76 người đã mua
450,000 ₫
NEW

 ATLAS MÀU GIẢI PHẪU SIÊU ÂM

78 người đã mua
280,000 ₫
NEW