Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN-Phần 3

30 người đã mua
400,000 ₫
NEW

 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN-Phần 1

44 người đã mua
250,000 ₫
NEW

 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN-Phần 2

45 người đã mua
250,000 ₫
NEW

 CẨM NANG ĐIỀU TRỊ VÔ SINH NAM

49 người đã mua
350,000 ₫
NEW

 ATLAS NỘI SOI TIÊU HÓA

53 người đã mua
550,000 ₫
NEW

 Siêu Âm Can Thiệp Quản Lý Đau

53 người đã mua
300,000 ₫
NEW

 Kỹ thuật tiêm khớp và mô mềm

54 người đã mua
220,000 ₫
NEW

 Bài giảng siêu âm sản phụ khoa

51 người đã mua
450,000 ₫
NEW

 ATLAS MÀU GIẢI PHẪU SIÊU ÂM

52 người đã mua
280,000 ₫
NEW

 SIÊU ÂM TỔNG QUÁT

51 người đã mua
280,000 ₫
NEW

 Bệnh học tim thai giản yếu

53 người đã mua
390,000 ₫
NEW