Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN-Phần 3

48 người đã mua
400,000 ₫
NEW

 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN-Phần 1

62 người đã mua
250,000 ₫
NEW

 SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN-Phần 2

64 người đã mua
250,000 ₫
NEW

 CẨM NANG ĐIỀU TRỊ VÔ SINH NAM

67 người đã mua
350,000 ₫
NEW

 ATLAS NỘI SOI TIÊU HÓA

84 người đã mua
600,000 ₫
NEW

 Siêu Âm Can Thiệp Quản Lý Đau

75 người đã mua
300,000 ₫
NEW

 Kỹ thuật tiêm khớp và mô mềm

73 người đã mua
220,000 ₫
NEW

 Bài giảng siêu âm sản phụ khoa

67 người đã mua
450,000 ₫
NEW

 ATLAS MÀU GIẢI PHẪU SIÊU ÂM

68 người đã mua
280,000 ₫
NEW

 SIÊU ÂM TỔNG QUÁT

77 người đã mua
280,000 ₫
NEW

 Bệnh học tim thai giản yếu

80 người đã mua
390,000 ₫
NEW