HÌNH THỨC THANH TOÁN

Hiệu sách bên em ship COD bác sĩ kiểm tra sách trước đồng ý mới thanh toán a.

Và nếu đăng kí tài khoản đọc sách thì quý bác sĩ trao đổi trước khi nhận tài khoản đọc a.