HÌNH THỨC THANH TOÁN

NGÂN HÀNG VIETINBANK – CHI NHANH THANH XUÂN, HÀ NỘI

Chủ tài khoản: Trần Sơn Lâm, STK: 101005036802

Quý y , bác sĩ chuyển khoản theo số tài khoản  dưới đây để đăng kí tài khoản đọc sách ạ