Các ca lâm sàng trong Implant chỉnh nha

  • Tác giả: Nadeem Karimbux
400.000 ₫

ƯU ĐÃI LIÊN QUAN

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

 PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP

56 người đã mua
150.000 ₫
NEW

 Nắn Chỉnh Sáng Tạo

118 người đã mua
350.000 ₫
NEW

 Các ca lâm sàng trong chỉnh nha

118 người đã mua
550.000 ₫
NEW

 Răng trẻ em< KHÔNG BÁN SÁCH>

193 người đã mua
0 ₫
NEW

 Sổ tay lâm sàng về Mini-implant

225 người đã mua
400.000 ₫
NEW

 Cơ Chế Điều Trị Chỉnh Nha

249 người đã mua
420.000 ₫
NEW

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sách biên dịch tiếng việt 2018 : Các ca lâm sàng trong Implant chỉnh nha
Sơ lược tổng quan nội dung gồm 10 chương như sau:
Khám và Chẩn đoán (5 ca lâm sàng)
Thiết kế Implant (6 ca lâm sàng)
Thiết kế Implant (6 ca lâm sàng)
Thiết kế Phục hình (3 ca lâm sàng)
Kiểm soát Mô mềm (3 ca lâm sàng)
Chuẩn bị Vùng sống hàm (8 ca lâm sàng)
Chuẩn bị Vùng xoang hàm (3 ca lâm sàng)
Đặt Implant (4 ca lâm sàng)
Phục hình (6 ca lâm sàng)
Các vấn đề Liên chuyên khoa đặc biệt (4 ca lâm sàng)
Viêm quanh implant: Chẩn đoán, Điều trị, và Phòng ngừa (7 Ca lâm sàng)
Sách dày: 489 trang, xuất bản năm 2017. 49 ca lâm sàng được phân bổ trong 10 chương sách.