NHẬN BIẾT VÀ NẮN CHỈNH TẬT SAI KHỚP CẮN

  • Tác giả: Eustáquio A. Araújo
380.000 ₫

ƯU ĐÃI LIÊN QUAN

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

 PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP

56 người đã mua
150.000 ₫
NEW

 Nắn Chỉnh Sáng Tạo

119 người đã mua
350.000 ₫
NEW

 Các ca lâm sàng trong chỉnh nha

119 người đã mua
550.000 ₫
NEW

 Răng trẻ em< KHÔNG BÁN SÁCH>

193 người đã mua
0 ₫
NEW

 Sổ tay lâm sàng về Mini-implant

226 người đã mua
400.000 ₫
NEW

 Cơ Chế Điều Trị Chỉnh Nha

250 người đã mua
420.000 ₫
NEW

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SÁCH NHA KHOA MỚI BIÊN DỊCH
“NHẬN BIẾT VÀ NẮN CHỈNH TẬT SAI KHỚP CẮN”
PHỤ LỤC SÁCH:
1: Hướng dẫn thời điểm nên điều trị chỉnh nha
2. Quá trình phát triển khớp cắn: phải làm gì và khi nào lên thực hiện
3. Chuẩn đoán nha thức hỗn hợp: đánh giá mức độ nghiêm trọng của sai khớp cắn đang phát triển
4. Di truyền của khớp cắn và lệch khớp cắn
5. Loại I: Nhận biết và hiệu chỉnh độ lệch trong cung răng
+Phần I: Sự phát triển và nguyên nhân của lệch khớp cắn loại I
+Phần II: Ngăn chặn sự phát triển các vấn đề loại I
6. Nhận biết và chỉnh sửa sai khớp cắn loại II
+ Phần I: Sự phát triển, đặc điểm kiểu hình và nguyên nhân sai khớp cắn loại II
+ Phần II: điều trị loại II: Vấn đề và phương pháp giải quyết
7. Nhận biết và chỉnh sửa sai khớp cắn loại III
+ Phần I: Sự phát triển, đặc điểm kiểu hình và nguyên nhân sai khớp cắn loại III
+ Phần II: điều trị loại III: Vấn đề và phương pháp giải quyết
8. Các chủ đề đặc biệt
+ Phần I: Kiểm soát thói quen: vai trò của điều trị khớp cắn hở
+ Phần II: Răng mọc lệch
+ Phần III: Kế hoạch kiểm soát việc thiếu răng tiền hàm thứ 2 ở bệnh nhân nhỏ tuổi
+ Phần IV: Nguyên tắc và kế hoạch cấy ghép răng tiền hàm tự động
Phần V: Cơ chế chỉnh nha hỗn hợp