PHỤC HÌNH TOÀN HÀM TRÊN IMPLANT.

  • Tác giả: Arun K.Garg
300.000 ₫

ƯU ĐÃI LIÊN QUAN

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

 PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP

56 người đã mua
150.000 ₫
NEW

 Nắn Chỉnh Sáng Tạo

118 người đã mua
350.000 ₫
NEW

 Các ca lâm sàng trong chỉnh nha

118 người đã mua
550.000 ₫
NEW

 Răng trẻ em< KHÔNG BÁN SÁCH>

193 người đã mua
0 ₫
NEW

 Sổ tay lâm sàng về Mini-implant

225 người đã mua
400.000 ₫
NEW

 Cơ Chế Điều Trị Chỉnh Nha

249 người đã mua
420.000 ₫
NEW

THÔNG TIN SẢN PHẨM

PHỤC HÌNH TOÀN HÀM TRÊN IMPLANT.
Mục lục gồm
1. Bước phát triển của phục hình toàn hàm trên implant
2. Lịch sử của implant nghiêng với phục hình tức thì
3. Lựa chọn và đánh giá bệnh nhân
4. Kỹ thuật phục hình trên implant và các biến thể
5. Điều trị hàm trên mất răng toàn bộ
6. Điều trị hàm dưới mất răng toàn bộ
7. Điều trị hàm trên mất răng bán phần
8. Điều trị hàm dưới mất răng bán phần
9. Phục hình toàn hàm trên implant
10. Các biến chứng có thể gặp