PHỤC HÌNH TOÀN HÀM TRÊN IMPLANT.

  • Tác giả: Arun K.Garg
300.000 ₫

ƯU ĐÃI LIÊN QUAN

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

 PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP

38 người đã mua
150.000 ₫
NEW

 Nắn Chỉnh Sáng Tạo

82 người đã mua
350.000 ₫
NEW

 Các ca lâm sàng trong chỉnh nha

89 người đã mua
550.000 ₫
NEW

 Răng trẻ em< KHÔNG BÁN SÁCH>

174 người đã mua
0 ₫
NEW

 Sổ tay lâm sàng về Mini-implant

174 người đã mua
400.000 ₫
NEW

 Cơ Chế Điều Trị Chỉnh Nha

213 người đã mua
420.000 ₫
NEW

 GEAW – Điều trị sai khớp cắn bằng Chỉnh nha

226 người đã mua
650.000 ₫ 750.000 ₫
13%

THÔNG TIN SẢN PHẨM

PHỤC HÌNH TOÀN HÀM TRÊN IMPLANT.
Mục lục gồm
1. Bước phát triển của phục hình toàn hàm trên implant
2. Lịch sử của implant nghiêng với phục hình tức thì
3. Lựa chọn và đánh giá bệnh nhân
4. Kỹ thuật phục hình trên implant và các biến thể
5. Điều trị hàm trên mất răng toàn bộ
6. Điều trị hàm dưới mất răng toàn bộ
7. Điều trị hàm trên mất răng bán phần
8. Điều trị hàm dưới mất răng bán phần
9. Phục hình toàn hàm trên implant
10. Các biến chứng có thể gặp