Lưu hành nội bộ

 ATLAS ĐIỀU TRỊ SẸO

233 người đã mua
350.000 ₫
NEW

 Atlas Mesotherapy

254 người đã mua
280.000 ₫
NEW

 Túi co kéo màng nhĩ

65 người đã mua
300.000 ₫
NEW

 Tiểu phẫu răng khôn

199 người đã mua
200.000 ₫
NEW

 Kỹ thuật chỉnh nha khay trong suốt

204 người đã mua
350.000 ₫
NEW

 Implant trong thực hành nha khoa

6 người đã mua
180.000 ₫
NEW

 Tiên lượng điều trị nội nha

196 người đã mua
350.000 ₫
NEW

 SAI KHỚP CẮN

202 người đã mua
480.000 ₫
NEW

 PHỤC HÌNH TOÀN HÀM TRÊN IMPLANT.

214 người đã mua
300.000 ₫
NEW

 ĐIỀU TRỊ NÁM Ở NGƯỜI CHÂU Á

254 người đã mua
400.000 ₫
NEW

 Khám chuyên biệt cơ xương khớp

11 người đã mua
400.000 ₫
NEW

 KỸ THUẬT KÉO GIÃN CƠ BẰNG TAY

12 người đã mua
300.000 ₫
NEW